BLIV MEDLEM

KALENDER

MARKEDSPLADS

Tak til


Efterår 2017 til forår 2018 04.09.2017  -  25.03.2018
Vejledning

HALETUDSER (3-4 år) (HT)

HALETUDSER: Plask og leg med forældre i det lille bassin
Haletudsehold er hold, hvor børn og forældre er sammen i vander om leg og plask. Som haletudse lærer man at færdes i svømmehallen, blive tryg ved vandet, have hovedet under vand, puste bobler, bevæge sig i vand, flyde og modtage fælles beskeder. Disse grundlæggende færdigheder og barnets fortrolighed med vand trænes via leg, derfor er plask og leg med forældre en tryg og god start på barnets svømmeundervisning.
I slutningen af sæsonen lærer barnet at være i vandet uden at forældre(ne) er der hele tiden, og bliver på den måde gjort klar til at gå til svømning alene, på næste niveau - frøhold.

Målsætning – At barnet ved sæsonafslutning kan disse øvelser:
  • Flyde på ryggen med bælte
  • Puste bobler med munden
  • Sprøjte vand med munden
  • Holde ansigtet under vand uden at holde sig for næsen
  • Bevæge sig sikkert fra kant/kant med bælte
  • Selv kravle ned i vandet
  • Springe i vandet fra kanten, siddende
  • Bevæge sig rundt i vandet med redskaber
  • Svømmeben med plade
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

FRØER (Alder 3-4 år) (F)

FRØER: Plask og leg i det lille bassin
Frøhold er hold, hvor barnet for første gang skal være uden forældre i vandet. Der svømmes med bælter og barnet lærer, hvad det vil sige at gå til svømning. Vi arbejder hen imod at gøre børnene fortrolige med vand og introducerer vand som et legeredskab.

Vi øver os i at komme i vandet på forskellige måder, såsom at hoppe og rutsje. Herudover vænnes børnene til vand gennem leg, og vi øver i de grundlæggende færdigheder, som at have hoved under vand, puste bobler og flyde. Plask og leg er en god start på svømmeundervisning og samtidig en øvelse i at modtage kollektive beskeder.

Målsætning - At barnet ved sæsonafslutning kan disse øvelser: 
· Flyde på ryggen med bælte i 10 sekunder

· Puste bobler med munden i 3-4 sekunder

· Sprøjte vand med munden

· Holde ansigtet under vand i 5 sekunder uden at holde sig for næsen

· Bevæge sig sikkert fra kant/kant med bælte

· Selv kravle ned i vandet

· Springe i vandet fra kanten, siddende

· Bevæge sig rundt i vandet med redskaber, frit, 1-2 minutter

· Svømmeben med plade 5 meter

Generel information:
Vi anbefaler, at børnene medbringer svømmebriller, badehætte (langt hår sat op) og badekåbe e.l. da nogle børn let fryser. Der benyttes ikke svømmevinger, da disse besværliggør fri bevægelse for barnet i vandet. I stedet benyttes svømmebælter. Barnet skal være ble-fri.
Forældre er velkomne ved bassinkanten, så undervisning og barnets læring kan følges.
Da undervisningen foregår kollektivt, vil det være en stor hjælp for instruktørerne, hvis I vil være behjælpelige med at holde ro, når der gives beskeder.

Underviser:                   Instruktør og hjælpeinstruktør
Undervisningstid:      30 minutter
Vandtemperatur:       26-27 grader
Bassindybde:               60-85 cm.
Sæsonlængde:            Ca. 26 uger

Vær opmærksom på, at der IKKE er svømning i skolernes ferie og på helligdage. 

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (2)

KROKODILLER (Alder 4-6 år) (B)

KROKODILLER: Børn begynder i det lille bassin
Krokodillehold er for børn, som motorisk er klar til at få lidt flere udfordringer end på frøhold med plask og leg, men ikke er gamle og trygge nok til at gå på Delfin (Børn begynder) i det store bassin.

Der arbejdes med grundlæggende svømmefærdigheder som at flyde, få hovedet under vand, hoppe og bevægelse i vandet via forskellige former for leg, derudover introduceres crawl og rygcrawl.
Da de fleste børn kan bunde i det lille bassin, arbejder vi med at få børnene til at svømme uden bælte. Derudover arbejder vi hen imod at kunne flytte til det store bassin.

Målsætning - At barnet ved sæsonafslutning kan disse øvelser:
· Puste bobler med munden i 8-10 sekunder

· Dykke til bunden og hente en ring 

· Springe i vandet fra kanten, stående

· Svømme ben med plade/søhest 10 meter

· Dykke gennem dykkerbue

· Lege på stor plade

· Flyde på ryggen, uden bælte i 10 sekunder

· Sparke fra kanten som en raket, glide 5 meter

· Kunne løbe og gå rundt i det lille bassin uden hjælpemidler

· Kunne bevæge sig/ svømme rundt i vandet uden at røre bunden i 10 sekunder      

Generel information:

Vi anbefaler, at børnene medbringer svømmebriller, badehætte (langt hår sat op) og badekåbe e.l. da nogle børn let fryser. Der benyttes ikke svømmevinger, da disse besværliggør fri bevægelse for barnet i vandet. I stedet for benyttes svømmebælter. 
Forældre er velkomne ved bassinkanten, så undervisning og barnets læring kan følges.
Da undervisningen foregår kollektivt, vil det være en stor hjælp for instruktørerne, hvis I vil være behjælpelige med at holde ro, når der gives beskeder.

Underviser:                   Instruktør og hjælpeinstruktør
Undervisningstid:      30 minutter
Vandtemperatur:       26-27 grader
Bassindybde:               60-85 cm
Sæsonlængde:            Ca. 26 uger

Vær opmærksom på, at der IKKE er svømning i skolernes ferie og på helligdage.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (3)

DELFINER (Alder 6-8 år) (D)

DELFINER: Børn begynder i det store bassin
Hvis det er første gang barnet skal gå til svømning, er det en god idé at tilmelde sig et Delfin hold (Børn begynder), da der svømmes med bælte. Børnene vil efterhånden blive så fortrolige med vandet, og have lært de grundlæggende svømmefærdigheder, at de efterhånden kan smide bæltet. Dette sker individuelt fra barn til barn.
På Børn begynder bliver der stiftet bekendtskab med at få vand i hovedet og hoppe fra kanten og skamlen. Vi arbejder med flydeteknikker, og begynder så småt på øvelser til hovedspring samt sjove lege og boldspil i vandet. Der øves svømmeben og svømmearme, og til sidst sættes øvelserne sammen.

Målsætning – At barnet ved sæsonafslutning kan følgende:
· Har færdigheder i crawl og rygcrawl

· Opstart af brystsvømning

· Har trænet butterfly lignende kropsbevægelser

· Kan springe fra kant, skammel og evt. vippe

· Dykning/hovedet under vand

· Leg med ”det store vand” som element

· Glide- og flydeøvelser

· Der arbejdes hen mod at svømme uden bælte

· Der arbejdes hen mod at kunne træde vande
 

Generel information:
Vi anbefaler, at børnene medbringer svømmebriller, badehætte (langt hår sat op) og badekåbe e.l. da nogle børn let fryser. Der benyttes ikke svømmevinger, da disse besværliggør fri bevægelse for barnet i vandet. I stedet for benyttes svømmebælter og plader.
Forældre er velkomne ved bassinkanten, så undervisning og barnets læring kan følges.
Da undervisningen foregår kollektivt, vil det være en stor hjælp for instruktørerne, hvis I vil være behjælpelige med at holde ro, når der gives beskeder.

Underviser:               Instruktør og hjælpeinstruktør
Undervisningstid:      30 minutter

Vandtemperatur:       25-26 grader
Bassindybde:              1,8-4 meter
Sæsonlængde:            Ca. 26 uger

Vær opmærksom på, at der IKKE er svømning i skolernes ferie og på helligdage.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (3)

HVALER (Alder 7-10 år) (HV)

HVALER: Børn let øvet i stort bassin
På Hvalhold (Børn let øvet) arbejdes der med at blive fortrolig med de tre svømmearter crawl, ryg, bryst  og få kendskab til butterfly. Derudover vil der blive stiftet bekendtskab med andre sjove vandaktiviteter som eksempelvis boldspil, livredningsøvelser, fangeleg og dykning. Der er mulighed for at deltage i stævner.

Forudsætninger:
Kan barnet svømme crawl og rygcrawl, har det kendskab til brystsvømning, og er det tryg ved at have hovedet under vand. Måske har barnet deltaget i en eller to sæsoner på Delfinhold (Børn begynder) i det store bassin, så kan man roligt tilmelde barnet på Hvalhold (Børn let øvet). På Hvalhold kan der stadigvæk svømmes med bælte og barnet kan lide at være i vand samt hoppe fra kant eller skammel. Med andre ord, barnet skal være glad og tryg ved vand.

Målsætning – At barnet ved sæsonafslutning kan disse øvelser:
· Teknikforbedring af crawl, rygcrawl og brystsvømning

· Introduktion til butterfly og bjærgning

· Der arbejdes med hovedspring/startspring samt længdedyk

· Det tilstræbes, at der svømmes uden bælte hurtigst muligt, da bæltet hæmmer indlæring af korrekt teknik

Generel information:
Vi anbefaler, at børnene medbringer svømmebriller, badehætte (langt hår sat op) og badekåbe e.l. da nogle børn let fryser. Der må benyttes svømmebælter i svømmeundervisningen.
Forældre er velkomne ved bassinkanten, så undervisning og barnets læring kan følges.
Da undervisningen foregår kollektivt, vil det være en stor hjælp for instruktørerne, hvis I vil være behjælpelige med at holde ro, når der gives beskeder.

Underviser:                Instruktør og evt. instruktør
Undervisningstid:      30 minutter

Vandtemperatur:       25-26 grader
Bassindybde:              1,8-4 meter
Sæsonlængde:           Ca. 26 uger

Herudover kan der komme tilbud om begynder uden egenbetaling
Vær opmærksom på, at der IKKE er svømning i skolernes ferie og på helligdage.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (4)

HAJER (Alder 9-12 år) (HA)

HAJER: Børn øvede i stort bassin
Hajhold er for børn, der svømmer helt uden hjælpemidler, og som har gået til svømning en del år. Her bliver de gjort fortrolige med de tre svømmearter crawl, ryg, bryst og begynder at lære butterfly. Derudover begynder de at kende til elementer og øvelser inden for konkurrencesvømning.

På Hajholdet arbejder vi hen imod at lære at udfører korrekte hovedspring og kolbøttevendinger. Der vil blandt andet blive stiftet bekendtskab med vandaktiviteter som vandpolo, sjove udspring, livredningsøvelser og konkurrencer. Der er mulighed for at deltage i stævner.

Forudsætninger:
At barnet behersker stilarterne crawl, rygcrawl, brystsvømning samt har kendskab til butterfly.
At barnet har gennemført en eller to sæsoner på et Hvalhold (Børn let øvet), og at barnet svømmer uden bælte.

Målsætning – At barnet ved sæsonafslutning har forbedret sin præstation i disse øvelser:
· Teknikforbedring i alle stilarterne

· Livredning

· Forskellige vandaktiviteter

· Glideteknikker og øvelser i størst mulig fremdrift med mindst mulig energi

· Vendinger

· Startspring

Generel information:
Vi anbefaler, at børnene medbringer svømmebriller, badehætte (langt hår sat op).
Forældre er velkomne ved bassinkanten, så undervisning og barnets læring kan følges.
Da undervisningen foregår kollektivt, vil det være en stor hjælp for instruktørerne, hvis I vil være behjælpelige med, at holde ro når der gives beskeder og evt. hjælpe med at tage tid.

Underviser:               Instruktør og evt. hjælpeinstruktør
Undervisningstid:      50 minutter

Vandtemperatur:       25-26 grader
Bassindybde:              1,8-4 meter
Sæsonlængde:            Ca. 26 uger

Herudover kan der komme tilbud 
om begynderstævner uden egenbetaling.
Vær opmærksom på, at der IKKE er svømning i skolernes ferie og på helligdage.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (2)

SPLASH & FUN (FRA 10 ÅR) (SF)
Splash & Fun (Fra 10 år):
Splash & Fun holdet, er for børn der er fyldt 10 år, og som gerne vil lave sjove vandaktiviteter og fysisk træning i vand, i stedet for at svømme baner. Undervisningen indeholder forskellige former for boldspil, dykning, udspring, livredning og mange andre sjove vandaktiviteter og lege.
*Der vil muligvis komme gæsteinstruktør(er) med spændende aktiviteter i løbet af sæsonen.
 
Forudsætning:
At du kan svømme og dykke.
 
Målsætning:
At have det sjovt i vand.
 
Generel information:
Vi anbefaler, at børnene medbringer svømmebriller, badehætte (langt hår sat op) og badekåbe e.l. da nogle børn let fryser. Der benyttes ikke svømmevinger, da disse besværliggør fri bevægelse for barnet i vandet. I stedet benyttes svømmebælter. Barnet skal være ble-fri.
Forældre er velkomne ved bassinkanten, så undervisning og barnets læring kan følges.
Da undervisningen foregår kollektivt, vil det være en stor hjælp for instruktørerne, hvis I vil være behjælpelige med at holde ro, når der gives beskeder.
 
Underviser: Instruktør og hjælpeinstruktør
Undervisningstid: 60 minutter
Vandtemperatur: 25-26 grader
Bassindybde: 1,8-4 meter
Sæsonlængde: Ca. 26 uger
 
Vær opmærksom på, at der IKKE er svømning i skolernes ferie og på helligdage.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

TALENTHOLD (Øvede svømmere) (A (T)

TALENTHOLD: Øvede svømmere med lyst til svømning 2 gange pr. uge - alder 9-14 år
Talentholdet er for børn, som har lyst til at svømme 2 gange om ugen og blive teknisk bedre til svømning, uden nødvendigvis at skulle deltage i stævner.

Talentholdet er for børn, der svømmer helt uden hjælpemidler, og som har gået til svømning en del år. Her bliver de gjort fortrolige med de tre svømmearter crawl, ryg, bryst og begynder at lære butterfly. Derudover begynder de at kende til elementer og øvelser inden for konkurrencesvømning.

Undervisningen udfordrer med sjove tekniske øvelser i vand og på land, hvilket har til hensigt at fremme svømmerens færdigheder i alle stilarter. Der er også fokus på andre svømmeaktiviteter som fx udspring, livredning og konkurrencer. Der er mulighed for at deltage i stævner.

Forudsætninger:
At barnet har gået til svømning en del år, og at det behersker stilarterne crawl, rygcrawl, brystsvømning samt har kendskab til butterfly.
At barnet har gennemført en eller to sæsoner på et Hajhold (Børn øvet).

Målsætning – At barnet ved sæsonafslutning har forbedret sin præstation i disse øvelser:

· Teknikforbedring i alle stilarter

· Lære at udføre korrekte startspring/ hovedspring

· Lære at udføre perfekte kolbøttevendinger

· Der stiftes bekendtskab med vandaktiviteter som vandpolo og sjove udspring

· Livredningsøvelser

· Glideteknikker og øvelser i størst mulig fremdrift med mindst mulig energi

Generel information:
Vi anbefaler, at børnene medbringer svømmebriller, badehætte (langt hår sat op).
Forældre er velkomne ved bassinkanten, så undervisning og barnets læring kan følges.

Underviser:               Instruktør og evt. hjælpeinstruktør
Undervisningstid:      50 minutter

Vandtemperatur:       25-26 grader
Bassindybde:               1,8-4 meter
Sæsonlængde:            Ca. 26 uger

Herudover
kan der komme tilbud om stævner uden egenbetaling.
Vær opmærksom på, at der IKKE er svømning i skolernes ferie og på helligdage.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

AQUAFITNESS (Min. 16 år) (AQ)

AQUAFITNESS:
Aquafitness er en kombination af aquajogging, kredsløbstræning og styrketræning. Det er en effektiv sport, der udføres til musik med højt tempo. Der arbejdes med puls- og intervaltræning for at styrke kroppens udholdenhed.

Aquajogging er løbetræning i vand og en særdeles effektiv måde, at træne og styrke sin krop på. Ved hjælp af forskellige redskaber kommer man til at stå lodret i vandet, så man kan løbe og lave forskellige øvelser.

Pga. vandets evne til at gøre kroppen vægtløshed, er øvelserne mindre belastende end ved almindelig løb og styrketræning. I undervisningen kan der indgå håndvægte, plader, slanger eller andre redskaber.

Der trænes både på dybt vand og i børnebassinet med fokus på optimal udnyttelse af vandets modstandskræft. Træning på dybt vand skåner dine led, men styrker samtidig alle muskler i hele kroppen effektivt. Træningsformen er oplagt for gravide, overvægtige, trænede, som utrænede.
- Hvis træningen ikke er hård nok, så smid bæltet og øg pulsen yderligere.

Forudsætninger:
At deltageren kan svømme og er tryg ved vand, da undervisningen ofte foregår på dybt vand, ellers er der ingen begrænsninger. Der anvendes aquafitness bælter, så der er fokus på de enkelte muskelgrupper.

Målsætning:
· At træne muskler, led og balance til god musik på en sjov og anderledes måde.

· At forbedre kondition og udholdenhed.

Generel information:
Vi anbefaler, at der medbringes drikkedunk, svømmebriller, badehætte (langt hår sat op).

Underviser: Instruktør og evt. hjælpeinstruktør
Undervisningstid: 50 minutter
Vandtemperatur: 25-26 grader
Bassindybde: 1,8-4 m
Sæsonlængde: Ca. 26 uger

Vær opmærksom på, at der IKKE er Aquafitness i skolernes ferie og på helligdage.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

MOBY DICK (Motionssvømning for (M)

MOBY DICK: Motionssvømning for voksne på alle niveauer
Moby Dick er et voksenhold for motionister med mulighed for individuel træning og motionstræning.

Instruktion
Du svømmer for dig selv under opsyn af livredder. Hvis du ønsker råd og vejledning er der mulighed for at spørge en af de instruktører eller livreddere, der er i svømmehallen.

Omgivelserne:
Når der er morgensvømning, er der åbent både i det store og lille bassin og der er åbent for svømmerekvisitter. Det er også muligt at komme i sauna.

Forudsætninger:
Moby Dick motionssvømning er for dig, der svømmer selv og ønsker motion i dit eget tempo.

Generel information: Omklædning og badetøj
Bakterier trives godt i det varme vand og kan give infektioner. Tag smykker, makeup og ur af. Vask dig grundigt med sæbe og skyl håret inden du tager badetøjet på.

Målsætning:
· Motion og bevægelse i vand.

Bassintid:               30-45 minutter 2 x ugentlig
Vandtemperatur:     26 grader
Bassindybde:         1,8-4 meter
Sæsonlængde:        Ca. 26 uger

Vær opmærksom på, at der IKKE er svømning i skolernes ferie og på helligdage.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

ROKKER (Morgensvømning) (R)

ROKKER Morgensvømning: Mandag, onsdag og fredag morgen fra 6.30-7.30.
Er du morgenfrisk, og har du lyst til at starte dagen med en svømmetur, eller er du allerede afhængig af at starte dagen sådan? Så tilmeld dig morgensvømning, det er en billig og nem løsning for dig, som ønsker frisvømning og motion.

Instruktion
Der er en instruktør/ livredder tilstede men ingen undervisning. I er altid velkomne til at henvende jer til instruktøren/ livredderen om råd og vejledning vedrørende vandaktiviteter.

Omgivelserne:
Når der er morgensvømning, er der åbent både i det store og lille bassin og der er åbent for svømmerekvisitter. Det er også muligt at komme i sauna.

Forudsætninger:
Morgensvømning er for dig, der svømmer selv og ønsker motion i dit eget tempo.

Generel information: Omklædning og badetøj
Bakterier trives godt i det varme vand og kan give infektioner. Tag smykker, makeup og ur af. Vask dig grundigt med sæbe og skyl håret inden du tager badetøjet på.

Målsætning:
· Motion og bevægelse i vand.

Bassintid:                60 minutter
Vandtemperatur:     25-26 grader og 26-27 grader
Bassindybde:          1,8-4 meter og 60-85 cm
Sæsonlængde:         Hele året, undtagen uger 26-32.

Vær opmærksom på, at sæsonen er fra august-juni. 1. rate af betalingen opkræves ved tilmelding på holdet og 2. rate opkræves i december/januar via påmindelse på mail.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

BLÆKSPRUTTER (Familie- og moti (FA)

BLÆKSPRUTTER: Familie- og motionssvømning
Til familiesvømning kan familien samles om boldspil, lege og hyggeligt samvær, og alle kan være sammen på lige vilkår. Der er også mulighed for banesvømning og udspring fra vipperne.

Instruktion
Der er to instruktører/ livreddere tilstede men ingen undervisning. I er altid velkomne til at henvende jer til instruktøren/ livredderen om råd og vejledning vedrørende vandaktiviteter.

Omgivelserne:
Når der er familiesvømning, er der åbent både i det store og lille bassin. Det er også muligt at komme i sauna. Vandtemperaturen i det store bassin og i børnebassinet er 26-27 grader. Det store bassin er 25 meter langt, 1,8 m. dybt i den lave ende og 4 meter dybt i den dybe ende. Børnebassinet er 60-85 cm dybt. Soppebassinet er ca. 30 cm. Dybt. Der er åbent for svømmerekvisitter og diverse legesager, som er til fri afbenyttelse.

Forudsætninger:
Familiesvømning er for hele familien, uanset hvor mange I er. Blot I bor på samme adresse. Ingen behøver at kunne svømme eller på nogen anden måde være en "vandhund".

Generel information: (Omklædning og badetøj)
Bakterier trives godt i det varme vand og kan give infektioner. Tag smykker, makeup og ur af. Vask jer grundigt med sæbe og skyl håret inden l tager badetøjet på (dette gælder selvfølgelig også børnene).

Målsætning:
· Gode og hyggelige oplevelser med vand for hele familien.

Bassintid:                     60 minutter.
Vandtemperatur:      25-26 grader.
Bassindybde:             1,8-4 m. og 60-85 cm.
Sæsonlængde:           Ca. 26 uger.

OBS! Hvert enkelt familiemedlem skal tilmeldes holdet. 

Vær opmærksom på, at der IKKE er svømning i skolernes ferie og på helligdage.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

BLACK MARLINS (Konkurrencehold (G)

BLACK MARLINS: (Konkurrencehold træner 3 gange om ugen ca. 3,5 time)
Undervisningen koncentrerer sig om tidsforbedring og stilforbedring, og der vil i løbet af sæsonen også blive arbejdet med generel idrætsmotivation gennem samtale (teori). Derudover arbejdes der med andre konkurrenceelementer såsom vandpolo og konkurrencelivredning.

Forudsætninger:
Dette hold kræver optagelse, har du lyst til at prøve kræfter som konkurrencesvømmer, kan du henvende dig hos instruktør Kåre på telefon nr. 2985 3424.
Som minimum skal barnet have gået til svømning en del år, og beherske stilarterne crawl, rygcrawl, brystsvømning samt have kendskab til butterfly. Det er en fordel men ikke et krav, at barnet har gennemført en eller to sæsoner på talentholdet.
*Konkurrenceholdet kan kun tilmeldes, hvis svømmeren har svømmet på konkurrenceholdet i den foregående sæson. 

Målsætning – At svømmeren ved sæsonafslutning har forbedret sin præstation i disse øvelser:
· Lære at svømme hurtigt

· Teknikforbedring i alle stilarterne

· Lære at udføre korrekte startspring i alle stilarter

· Lære at udføre perfekte vendinger i alle stilarter

· Glide teknikker og øvelser i størst mulig fremdrift med mindst mulig energi

· Mental fokusering og koncentration

· Deltagelse i svømmekonkurrencer på landsplan

Generel information:
Vi anbefaler, at børnene medbringer svømmebriller, badehætte (langt hår sat op).
Forældre er velkomne ved bassinkanten og ved stævner, så undervisning og barnets læring kan følges.
Vi opfordrer til, at menupunktet Forældre til K-svømmer læses.
Stævnerne spiller en stor rolle på konkurrenceholdet, og på holdet er der tvungen stævnedeltagelse.
I løbet af sæsonen afholdes der sponsorstævne, hvor svømmerne har mulighed for at tjene penge til nyt tøj, sæsonafslutning eller hvad de nu synes.

Underviser:               Instruktør og hjælpeinstruktør
Undervisningstid:      50 minutter
Vandtemperatur:       25-26 grader
Bassindybde:              1,8-4 meter
Sæsonlængde:            Ca. 26 uger

I kontingentet er der indeholdt 4 startgebyrer til diverse stævner, dog ikke hvis svømmeren udtages til LM. Her betaler GSK for en del at stævnegebyret, men der må forventes en egenbetaling på 500 kr.
Eventuelle stævner i udlandet foregår også ved egenbetaling.
Vær opmærksom på, at der IKKE er svømning i skolernes ferie og på helligdage.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (0)
Banner