Tak til

Medlemsbetingelser

Tilmelding
Ved indmeldelse og betaling af kontingent opnås medlemskab af Gudme Svømmeklub (GSK). Det betyder, at GSK`s vedtægter og retningslinjer m.v. er gældende og at du før indmeldelse bør læse disse sider.

Kontingentet betales for hele sæsonen ved tilmelding på hjemmesiden, dog med enkelte undtagelser, som vil stå anført ved de aktuelle hold. Ved sæsontilmelding sker tildelingen af plads på holdene efter ”først til mølle” princippet.

Efter hver sæson betragtes du som udmeldt og du skal derfor tilmelde dig ved sæsonstart.

Log ind og profiler
Når du første gang vil tilmelde dig et hold, skal du oprette en profil. Din profil er personlig, men du kan tilføje flere familiemedlemmer til din profil, hvis det er i sammen husstand. Fordelen ved dette er, at du kun har et password til alle profiler. Hvis du vil tilknytte et eller flere familiemedlemmer til din profil, kan du gøre dette ved at log ind ind på din profil. Her vælger du "Min profil" og dernæst "Tilføj familiemedlem".
 
OBS Hvis I i jeres husstand har flere profiler og ønsker disse flettet sammen, så kontakt formand Christina Hansen på formand@g-s-k.dk.

Bekræftelse af tilmelding
Bekræftelse af tilmelding og betaling sker via mail. Vær opmærksom på at I modtager denne mail. Husk at opdatere din medlemsprofil løbende med e-mailadresse, telefonnummer etc., da eventuelle aflysninger og andre vigtige informationer udsendes på mail eller sms.

Sæsonstart
Svømmesæsonen er fra september til april.
Se klubbens ferieplan/lukkedage.

Eksisterende medlemmer
I juni udsender vi en mail til alle medlemmer. I mailen vil det præcise tidspunkt for tilmelding, samt tilmeldingslink fremgå.

Nye medlemmer
I august åbnes tilmeldingen for nye medlemmer og den præcise dato og tidspunkt fremgår af klubbens hjemmeside senest ved sæsonafslutning.

Venteliste
Det er muligt, at tilmelde sig en venteliste til et eller flere specifikke hold. En plads på venteliste koster kr. i gebyr 25 pr. hold. Gebyret trækkes ikke fra kontingentbetalingen ved tilmelding til et hold. Når man bliver tilbudt et hold, har man 36 timer til at svare på mail om man ønsker  pladsen eller ikke. 
Når man året før har stået på venteliste, men ikke fik plads på et hold, kan man året efter tilmelde sig samme dato som gamle medlemmer. 

Tilmelding efter sæsonstart
Hvis der efter sæsonstart er ledig plads på et hold, kan du tilmelde dig holdet.
Kontingenterne for holdene reduceres tre gange i løbet af svømmesæsonen.

  • Når der tilmeldes et hold fra uge 43 reduceres kontingent med 25 %
  • Når der tilmeldes et hold fra uge 51 reduceres kontingent med 50 %

Kontingent
Kontingentet opkræves ved tilmelding. På enkelte hold betales kontingentet i to rater.
1. rate opkræves ved tilmelding og 2. rate opkræves i december.

Fortrydelsesret
Når du er tilmeldt et hold og har betalt kontingent, er det muligt at fortryde medlemskabet inden uge 42. Herefter er medlemsskabet bindende og kontingentet betales derfor hverken helt eller delvist tilbage.
 Ved fortrydelse af medlemskabet refunderer vi det betalte kontingent, dog fratrækkes et gebyr på 50 kr., uanset om det er før eller efter sæsonstart. Udbetalinger af refusion sker samlet i uge 43.

Udmeldelse
Du kan når som helst melde dig fra dit svømmehold. Udmeldelsen skal sendes til klubben på formand@g-s-k.dk og skal indeholde følgende oplysninger: navn, fødselsdato og telefonnummer. Udmeldelse kan kun ske skriftligt pr. mail til klubben.
En udmeldelse er gyldig, når du har modtaget en skriftlig bekræftelse fra klubben.

Tilbagebetaling af kontingent foretages ikke efter udløb af fortrydelsesretten.
Ved udmeldelse mistes retten til at forhåndstilmelding til et hold til den kommende svømmeskolesæson.

Force majeure
Du kan ikke forvente der gives refusion eller erstatningsundervisning, når træningen må aflyses fx som følge af helligdage, stævner, reparation af anlæg, hærværk, opkast, fækale udslip, aflysninger fra skolens side eller andre uforudsete hændelser. GSK lejer svømmehallen af Oure Sport & Performance, og har INTET ansvar for den daglige drift og vedligeholdelse af svømmehallen.

Holdændringer
Vi forbeholder os retten til at ændre eller nedlægge hold i forbindelse med manglende tilmeldinger. Hvis svømmerens niveau ikke passer det tilmeldte hold, kan svømmeklubben flytte svømmeren til et hold, der passer niveaumæssigt. Ændringer på børneholdene foregår over hele sæsonen, dog fortrinsvis de første måneder.

Hvis du ønsker at skifte hold, skal formanden kontaktes. Holdskiftet er først aktuelt, når formanden har bekræftet det. Eventuel difference i kontingent skal også være betalt eller refunderet.

Ansvar
GSK har kun ansvar og livredningsopsyn i det tidsrum, hvor GSK lejer svømmehallen og har undervisning.

Kommunikation
GSK informerer om ændringer på tilmeldte hold, aflysninger og tilbud om oprykninger etc. via mail eller sms. Kontakt information hentes fra din medlemsprofil.

Rabatter
Familierabat: Hvis en familie med samme registrerede bopæls adresse i vores medlemssystem tilmelder sig mere end 3 hold, ydes der 35% rabat på hvert ekstra tilmeldt hold herudover.

Gebyrer og forskellige kontingenter i forbindelse med holdflytninger
Der kan ske ændring i kontingentsatsen ved oprykning til et nyt hold på et højere niveau.

Forbehold
GSK tager forbehold for tryk- og prisfejl.